НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Metodika

Svarīgi uzreiz saprast, ka apmācību metodika, kas dod maksimālu rezultātu mērķa sasniegšanai, tālu pārsniedz mehānisko (prakses un meditācijas) līdzekļu robežu iespējas, kuri sastāda tikai 2% no visas metodikas potenciāla. 

 Turpmāk tekstā mēs uzsvaru liksim uz citiem svarīgiem apmācības procesa aspektiem.  

Skola – attīstības instruments

Givina Skolas pamatnodarbošanās ir praktisko Zināšanu nodošana tālāk, kas cilvēku aizved aiz visu koncepciju robežām, jūtām, priekšstatiem par sevi un pasauli, pie noteiktas, tīras un apzinātas realitātes uztveres.

Nezināšana, apzinātības un dzīves sapratnes trūkums, ko bieži sauc par «tumsonību», vienmēr iet egoisma pavadībā, kas izkropļo mūsu reālo uztveri un piepilda dzīvi ar ciešanām.

Brīva no tumsības uztvere iespējama tikai tad, kad cilvēks apjautis patieso lietu kārtību, sevi pašu un pasauli.

Dažādās kultūrās, tradīcijās un reliģijās par šīs parādības būtību runā dažādos veidos un terminos, bet būtu jāsaprot, ka vārdi tik un tā nespēj izteikt vai attēlot cilvēka reālos pārdzīvojumus, kad viņš pilnībā atmostas un atbrīvojas no ilūzijas.

Skola sniedz iespēju katram, kas meklē, vairākkārtīgi paātrināt (vai optimizēt) šo savas attīstības procesu, paaugstinot sava iekšējā darba intensitāti un kvalitāti, kuru rezultātā ieguvums būs — praktiskie pārdzīvojumi un padziļināta mūžīgo patiesību sapratne.

Personiskās prakses svarīgums

Iegūstot personisko praktisko pieredzi  – pieskaroties savai dabai, ļauj cilvēkam atrast iekšējās atbildes uz jautājumiem: «kas es esmu?» un «kāda ir dzīve patiesībā?»

Ar atbildēm uz šiem jautājumiem beidzas dzīves posms, kas tika pavadīts ciešanās, un tās nomaina neizmērojama dzīves pilnība.

Zināšanas par to, kā jāveic šī iekšējā pāreja, tiek nodotas mūsu skolā. Šīs ir absolūtās Zināšanas, kuras balstās uz visas dzīvības pamatiem. Tās ir vienkāršas un praktiskas, brīvas no rituāliem un ieradumiem, reliģiozo, nacionālo vai politisko cilvēka pārliecību neaizskarošas.

Nododas šīs Zināšanas tieši – no skolotāja mācekļiem.

Šīs Zināšanas nav iespējams apgūt tikai teorētiski – vienīgi regulāras patstāvīgas nodarbības ļauj izlaist tās caur sevi, jo tām ir papildinošs raksturs. Dziļas sarunas par dzīvi ir vērtīgas, bet bez personiskās pieredzes, tās paliks tikai teorijas līmenī. Tāpēc, Skola palīdz arī sevi disciplinēt, jo tikai regulārs darbs ar sevi dod rezultātus.  

Klusuma stāvokļa translācija

Klusums ir pamatelements praktiskajās Zināšanās, kuras nodod Skola.

Zināšanas tiek nodotas caur Klusumu, kuru vada Skolotājs (tautā saka «no sirds uz sirdi»). Klusuma enerģija pastāv vienmēr un visur, to bieži dēvē arī par Dzīves enerģiju vai Gaismu. Klusums ir tas, no kā viss sastāv, rodas un veidojas.

Klusumu nevar raksturot ar vārdiem, bet to var ļaut sajust. Katrā no mums, iekšējā valodā, klusuma enerģija skanēs savādāk, bet to nevar sajaukt ne ar ko citu.

Zināšanu nodošanas procesā, Klusums atrodas katrā vārdā, darbībā, domās. Skolotāja uzdevums – sagatavot un atvērt cilvēku sadarbībai ar šo Klusumu.

Cilvēks, savas socializācijas ietvaros, arvien vairāk noslēdzas un nejūt Klusuma enerģijas tīro plūdumu, iegūstot greizu priekšstatu par sevi un pasauli.

Turpmāk aprakstītā metodika ļauj atgriezties pie šīs tīrās enerģijas uztveres, ko arī sauc par atmošanos un apgaismošanos.

Mūsu praksē elementu «Klusums» sāk mācīt jau pirmajā nodarbībā. Pēc tam, no nodarbības uz nodarbību, iegūstot personisko Klusuma pieredzi, katrs dalībnieks arvien dziļāk un dziļāk apgūst šo elementu. Pakāpeniski cilvēks atrod šo klusuma avotu iekšā sevī un papildus, noņem visu apslēpto pretestību, kas neļauj dziļāk iegrimt šajā gaismas avotā.

Metodikas būtība

Metodika ikvienam dalībniekam sniedz maksimālo labumu un efektivitāti, tikai ievērojot galveno nosacījumu – vēlēšanos iepazīt sevi, rast atbildes uz pašiem noslēpumainākajiem mūžības jautājumiem, sasniegt pilnīgu atbrīvošanos, un atgriezties «Mājās»…

Katrs, ar savas iekšējās balss palīdzību, pats formulē savu mērķi, bet, jo kvēlāka un patiesāka vēlme to realizēt, jo lielāka iespēja, ka māceklis spēs pārvarēt visas dzīves grūtības un nonākt pie šī mērķa.

Metodikas būtība sastāv no tā, ka cilvēks mācās apzināti veikt iekšējo darbu, lai pārvarētu savu egoismu, visas prāta veidotās un uzkrātās programmas. Veiksme atkarīga no paša cilvēka vēlmes stipruma.

Metodika ietver sevī 3 sastāvdaļas, kuras tikai kopā nodrošina maksimālo apmācību efektivitāti:

  1. Skolotājs.
  2. Apmācību sistēma, kas nodod Zināšanas.
  3. Līdzīgi domājošo komanda, kas pārliecinoši nostājušies uz šī atbrīvošanās ceļa.

 

Skolotāja loma

 Skolotājs nodod mūsu patiesās dabas stāvokli un translē klusuma enerģiju no dažādiem apziņas līmeņiem, dodot konkrētus instrumentus un rekomendācijas, kā sasniegt atmošanos un noiet pārējos apgaismības posmus maksimāli ātri un nesāpīgi.

Nepārtraukta saziņa ar skolotāju palīdz panākt prāta pieklušanu un arvien dziļāk ieiet pašreizējā mirklī. Regulārās nodarbības Givina Skolā paredz satsangus ar skolotāju 2 – 3 reizes nedēļā klātienē, vai pieslēdzoties tiešsaistē.

Viens no skolotāja uzdevumiem uzkurināt un uzturēt mācekļos iekšējo uguni – virzīties uz mērķi. Ar katru vārdu, norādījumu vai darbību viņš palīdz māceklim izstrādāt skaidru dvēseles atbrīvošanās virzienu no egoisma valgiem.

Mūsdienu sabiedrībā, kur miljoniem cilvēku apkārt «guļ ciešā miegā», pat paši neatlaidīgākie patiesības meklētāji bieži zaudē skaidri izstrādāto iekšējo mērķa vektoru, prāts «aizmiglo» saspringto iekšējā darba nepieciešamību, apmaiņai piedāvājot komfortu un patērētāju dzīvesveidu.  Prāts un egoisms piedāvā cieši gulēt ilūziju pasaulē, bet cilvēka sirds (dvēsele) alkst pēc patiesās dzīves.  Skolotājs, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar savu dzīves piemēru, mācekļiem palīdz stiprināt sirds (dvēseles)  balsi, lai viņi varētu sevī smelt spēkus, virzībā uz atmošanos un apgaismību.

Ja cilvēks vēlas iegūt meistarību jebkurā no mākslas veidiem, sportā vai zinātnēs, mācoties pie cilvēka, kurš jau sasniedzis virsotnes šajās jomās, māceklis var būtiski samazināt mērķu sasniegšanas laiku. Kāds noteikti dos priekšroku, lai vienatnē veltītu šo ceļu meklējumiem desmitiem gadu, lai pa graudiņam liktu kopā iegūtās zināšanas un pieredzi, ko varēja iegūt neskaitāmas reizes ātrāk, apmācoties pie izglītota profesionāļa.

Izmantot vai neizmantot profesionāļa palīdzību – tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Tomēr ir jomas, kuras nevar apgūt no grāmatām vai mācību līdzekļiem, bet personiskās kļūdas cena var būt dzīvības zaudēšana. Piemēram, iedomājieties, cik profesionāls varētu būt lidmašīnas pilots, kas ieguvis zināšanas tikai no grāmatām?

Tomēr, vēl sarežģītākā un smalkākā jomā – vērtējot iekšējo cilvēka attīstību, daudzi sevi uzskata par meistariem, par nenojaušot, pie kā noved viena vai otra viņu rīcība. Cilvēki ar sevi eksperimentē, atbalstot savu egoismu, vienā vai otrā aspektā, nostiprinot sevī nevis garīgo attīstību, bet garīgo materiālismu. Šajos eksperimentos var pat kaut ko iegūt, bet cik mums būs iespējas, lai visas dzīves garumā sasniegtu augstāko apzinātības līmeni? Nepieciešams godīgi atbildēt uz šiem jautājumiem, atceroties to, ka neesam nemirstīgi, laiks ir ierobežots, un veselību nopirkt nevar.

Dotajā gadījumā skolas vide un skolotājs, kas sasniedzis pilnīgu atbrīvošanos, pasargā mūs no bīstamiem eksperimentiem un nepārdomātas rīcības, piedāvājot apmācības metodiku, kuru ieguva simtiem paaudžu daudzu tūkstošu gadu garumā. Metodikas pamati vijas cauri gadsimtiem, mainās tikai to forma, atkarībā no kultūras, tradīcijām, dalībnieku mentalitātes, kas dzīvo konkrētā laikā un reģionā.

Mūsdienīga apmācību sistēma

Mūsu Skolā apmācību process adaptēts mūsdienīgam cilvēkam un  balstās uz praktiķu pieredzes neskaitāmās paaudzēs, kas veikuši šo ceļu. Nav nepieciešama īpaša sagatavotības pakāpe, lai uzsāktu apmācības Skolā, bet mācību process, dažādos apmācību posmos (iepazīšanās, sagatavošanās, regulārās nodarbības), atšķiras ar kvalitāti un slodzi.

Prakse sevī ietver komplekso pieeju, kas apvieno noteiktas jogas vingrinājumus, ķermeņa un mugurkaula meditatīvos vingrinājumus, elpošanas un relaksācijas praksi, smieklu vingrinājumus, meditāciju, apzinātības attīstīšanu un sirds atvēršanu, kā arī, darbs ar egoismu ikdienas dzīvē un komandas kopējās darbības elementus.

Prakses uzdevumsprāta apklušana, atjaunojot dabas fizisko un enerģētisko līdzsvaru ķermenī, organisma attīrīšanu no uzkrātā stresa, līdz ar to, attīrot un atvieglojot dabas atmošanos. 

Klusums palaiž mūsu organismā dabas pašatjaunošanās procesu (organisma pašregulāciju), bet prakse – tas ir  instruments, lai noturētu jaunās sajūtas sevī, iegūtajā apzinātības līmenī, turpmākajos dzīves posmos, ikdienā un darbā.

Lai apmācības process būtu kvalitatīvs un pieejams daudzās pilsētās un valstīs, Skolā ir daudz sagatavotu izglītotu instruktoru, kuri vada gan sākuma praktiskās nodarbības Klusuma Praksē, gan piedalās retrītos. Skolas instruktori pastāvīgi apmācās komandā kopā ar skolotāju, kā arī, velta sagatavošanās laiku instruktora darbam. Daudzi no viņiem ir tikuši pāri atmošanās punktam un turpina virzīties tālāk.

Kopumā, apmācības sistēma sniedz iespēju metodiski, sperot soli pa solim, iemācīties dzīvot dabiskā un veselīgā mūsu dabas režīmā, kad cilvēks jūt nesaraujamu saikni ar apkārtējo pasauli, pakāpeniski apgūstot  Vienoto apziņu. Panākt to var tikai kalpojot, tas ir, palīdzot, atdodot sevi citiem cilvēkiem, lai atteiktos no sava egoisma. Prakse nenoliedz jebkuru citu palīdzības veidu cilvēkiem, bet par galveno uzskata, palīdzību atraisīties no  egoisma.

Tādēļ, dalība, lai radītu apkārtējās pasaules veselīgu atmodušos dabu un praktisko zināšanu popularizēšana darbā ar egoismu, skaitās viens no apmācību veidiem skolā. Apmācību sistēma sniedz daudzpusēju iespēju iesaistīties Skolas brīvprātīgo darbībā dažādās jomās, un uzskatāms piemērs ir komandas cilvēki, kuri jau dzīvo atdeves režīmā.

Lai pārliecinātos, ka cilvēces egoistiskais, patērētāja (vēža šūnas) dzīvesveids iznīcina visu organismu, pietiek aplūkot, kas notiek jebkurā cilvēka darbības jomā: krīze, dīkstāve, ekoloģiskās problēmas, dabas iznīcināšana, konflikti un nevēlēšanās vienoties, pašiznīcināšanās tieksme, pieaugošā depresiju statistika un daudz kas cits…

Vienīgā iespējamā izeja ir daudzu cilvēku domāšanas un dzīvesveida mainīšana saknē –  modināt cilvēkos tieksmi mainīt sabiedrības attieksmi un radīt piemēru, kur cilvēki mācās dzīvot no sirds, tas ir, pilnīgi mainot attieksmi pret dzīvi.

Komandas vērtība

Komanda – tie ir draugi un līdzīgi domājošie, kuri kopā attīstās un cits citam, kā arī citiem cilvēkiem, nodod praktisko pieredzi un zināšanas.

Savstarpējās attiecības komandā balstās uz apzinātas izvēles, lai apvienotos. Tā ir citas kvalitātes apvienošanās, atvērta un labestīga, viss notiek dvēseliskā līmenī (sirdī).

Komandas vērtīguma apziņa parādās tikai pēc pāris mēnešiem aktīvas darbības tajā, bet tās vienotības garu var sajust jau pirmajā iepazīšanās reizē ar Skolu: tā ir gan saliedētība, gan atmošanās, kas piepildīta ar dvēseliska spēka atmosfēru, gan skaidra tās dalībnieku virzība uz mērķi.

Sen ir pierādīts, ka katru cilvēku kopš bērnības formē apkārtējā vide. Labvēlīga vide, laika gaitā, palielina un atraisa katrā cilvēkā labākās puses un īpašības. Tomēr, šāda vide nevar būt tikai patīkama līdzīgi domājošu cilvēku kompānija, tai jābūt pietiekami prasīgai pašai pret sevi, kurā pastāvīgi notiek iekšējs darba ar egoismu.

Vienotība komandā ir gan mērķis, gan līdzeklis. Tā izpaužas ne tikai ārējā darbībā, piemēram, praktizēšanā grupās un kopējā darbībā dažādos projektos, kas vērsta uz palīdzību citiem cilvēkiem, bet arī citādas attieksmes līmeņa formēšana pret pildāmajiem darbiem un citiem cilvēkiem – pēc beznosacījuma mīlestības principa un pieņemšanas. Pats vienotības princips nav nekas jauns – vecajos svētajos rakstos, senatnīgajās kultūrās un reliģijās, kā arī izcilu garīgo līderu darbos, iespējams iepazīties ar tiešiem vai netiešiem pierādījumiem, ka konkrēti vienotība palīdz panākt pilnīgu atbrīvošanos no egoisma.

Pēc atmošanās punkta šķērsošanas, komanda un zināšanu nodošana tālāk kļūst par pamatakmeni, lai virzītos tālāk, un ļauj izvairīties no visiem slazdiem ceļā, kuri parādās pēc atmošanās un virzībā uz augstākiem  apziņas līmeņiem.

Jebkura kopēja darbība ļauj uzplaiksnīt negatīvajai prāta darbības tendencei, smalkākajām piesaistēm un dziļākajām egoisma izpausmēm. Praksei, iedarbojoties kopā ar komandu, palīdz skaidrāk redzēt un pārvarēt šīs izpausmes. Komanda ir spēcīgākais līdzeklis, lai atbrīvotos no egoisma valgiem.

Virzība kopā ar komandu uz mērķi – tai ir neskaitāmas priekšrocības, salīdzinot ar ceļa iešanu vienatnē, jo lielāka ir pieredze apgūstot praktiskās Zināšanas, jo visas šīs izpausmes uzplaiksnī vienmērīgāk. «Nepilnība» tikai viena: egoisms pastāvīgi «uzvārās» no saziņas ar citiem cilvēkiem, kas agri vai vēlu novirza no ceļa tos, kuri piesaistīti komfortam, kas rodas praktizēšanas rezultātā un nesaprot visu problēmu patieso būtību katra cilvēka dzīvē. Tomēr patiesi mērķtiecīgi noskaņoti cilvēki šo «nepilnību» novērtēs ar cieņu.

Kā darbojas palīdzība citiem cilvēkiem

Skolas apmācības metodika piedāvā maksimālo attīstības ātrumu, pateicoties šādam salikumam «ieelpa» un «izelpa». «Ieelpa» notiek automātiski, praktizējot kopā ar komandu un skolotāju, bet «izelpa» notiek brīdī, kad nododam savas iegūtās Zināšanas citiem cilvēkiem. Pateicoties šiem diviem veidiem (saņemtās zināšanas un nodotās zināšanas) kopējais iekšējo izmaiņu process notiek ātrāk un efektīvāk.

Tā kā «ieelpa» apmācību laikā notiek automātiski, tad svarīgākais un grūtākais uzdevums ir «izelpa», kas notiek tikai pēc paša dalībnieka vēlēšanās. Izdarīt «izelpu» palīdz dažādas darbības, kas tiek vērstas uz tiešu vai netiešu iegūto Zināšanu nodošanu citiem cilvēkiem, lai viņi arī spētu attīstīties. Visefektīvākais atdeves veids ir vienoti komandā, kad cilvēki apvienojas, lai palīdzētu citiem.

Tieši šāds veids atdeve komandā tiek praktizēts Skolā, kas paredz daudzu cilvēku kopējās sadarbības labumu, pie nosacījuma, ka šīs darbības veicina apkārtējās vides atmošanos un ir vērstas uz citu cilvēku apmācību Zināšanām, lai pilnveidotu cilvēku.

Viena no atdeves procesa sastāvdaļām ir saistīta ar klātbūtnes enerģijas nodošanu (apzinātības stāvoklis vai Klusuma enerģija). Jo biežāk ir  «izelpa», jo vairāk enerģijas var atkal «ieelpot», un no jauna izlaist caur sevi katru reizi. Tādā veidā, cilvēki kļūst par šādas enerģijas vadīklām un pastāvīgi mācās dzīvot «atdeves režīmā».

Šāda komandas sadarbības forma ir daudzreiz grūtāka par individuālo atdevi, tā kā, liek nepārtraukti strādāt ar savu egoismu, kā arī, tā ir neskaitāmas reizes efektīvāka, kā kopējā cilvēka attīstībā, tā arī katra dalībnieka personiskajā attīstībā.

Savstarpējās palīdzības dabiskums

Kāpēc Skolā tiek pielietots tāds termins kā «pāreja uz atdevi»?

Iedomājieties cilvēku, kuram ir viss, kas viņam nepieciešams, viņš ir iekšēji piepildīts un laimīgs.

Vienīgais, ko šādās situācijās vēlas daudzi cilvēki — dalīties ar šo laimi ar apkārtējiem. Tas pats ir ar Zināšanām. Tu atradi sevi, Tu esi atnācis mājās. Tu uzzināji, ka patiesais tavas dabas stāvoklis —  tā ir beznosacījuma mīlestība un atdeve. Tu sāc sevi iepazīt vēl vairāk, realizēt savu potenciālu un tev rodas vēlme padalīties ar šīm Zināšanām ar citiem. Tad tu dalies ar to savā profesijā, talantos, aicinājumos. Tu sajūti – jo vairāk tu atdod, jo vairāk piepildies no jauna.

Īsāk sakot, kalpošana un atdeve — tā ir efektīva Zināšanu nodošana.

Bet Zināšanu nodošana komandā nozīmē augstāko pilotāžu no visiem iespējamiem kopējiem ieguldījumiem, kura rezultātā notiek pati straujākā iekšējā (garīgā) attīstība.

Pats galvenais nosacījums

Pats galvenais nosacījums, lai apmācības noritētu veiksmīgi Givina Skolā – milzīga vēlēšanās iegūt Zināšanas.

Tikai nepietiek ar vienu vēlmi Atmosties, pat, ja jūs to vēlēsieties visvairāk par visu pasaulē. Vēlme ir jānostiprina ar darbību, tad tā novedīs pie Mērķa. Nepieciešams visas savas dzīves jomas novirzīt Mērķa sasniegšanai, sakārtot prioritātes un strādāt ar sevi. Cik ātri tas notiks — atkarīgs tikai no jums pašiem.