НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Apmācības pēc retrīta

Apmēram pēc 8-10 dienām pēc retrīta beigām, visiem, kuri vēlas turpināt regulārās apmācības Skolā, tiek organizētas divu nedēļu sagatavošanās nodarbības. Tās notiek dzīvajā, kādā no pilsētām, kurās Skolas instruktori vada regulārās nodarbības (Rīga, Maskava, Minska, Sanktpēterburga). Ārkārtas gadījumā, ja cilvēks dzīvo citā kontinentā, tad viņš var šīs apmācības iziet tiešsaistē, tomēr, jāņem vērā, ka šādu apmācību kvalitāte ir ievērojami vājāka.

Nodarbības vada Skolas instruktori un Atmodinātie mācekļi.

Lai varētu iziet minētas apmācības, būs nepieciešams savas izteiktās vēlmes rakstisks apstiprinājums un iesniegums par apmācību turpināšanu.  Skolā tiek apmācīti tikai tādi cilvēki, kuriem patiešām tas ir nepieciešams.

Norādīto apmācību pamatuzdevums – pārbaudīt apgūto materiālu un sagatavot tos, kuri vēlās, regulārām kluba nodarbībām. Tam ir nepieciešams:

  • Pārbaudīt patstāvīgi izpildīto praktisko elementu pareizību (mājasdarbos) un padziļināt retrīta laikā iegūtās zināšanas.
  • Palīdzēt dalībniekiem adaptēties regulārām prakses nodarbībām ikdienas dzīvē, sadzīves situācijās iemācīties veikt iekšēju darbu ar sevi (spēja strādāt ar savām emocijām, attīstīt apzinātību, pārvarēt dažādas grūtības).
  • Sniegt vēl padziļinātākas zināšanas visos interesējošajos jautājumos un detalizētāk iztirzāt visus praktiskos aspektus, kuri tieši ietekmē nodarbību kvalitāti un iekšējo izmaiņu ātrumu (darbs ar ego, sadarbība komandā, gara disciplīna un praktisko instrukciju izpildīšana, garīgā materiālisma pārvarēšana, ceļa shēma, atmošanās punkts un turpmākie cilvēka attīstības posmi).
  • Padalīties ar Skolas iekšējās uzbūves informāciju un dažādo virzienu darbību, lai visi, kuri vēlas apmācīties tālāk, spētu līdzvērtīgi kopā ar pamatkomandu izmēģināt spēkus, palīdzot citiem cilvēkiem, tajos virzienos, kuri pašiem šķiet tuvāki un interesantāki.

Sagatavošanās nodarbību laikā dalībnieki saņem pilnu, apjomīgu priekšstatu par praksi un Skolu, kas katram palīdzēs pašam izvērtēt nepieciešamību virzīties tālāk, vai turpināt regulāri apmācīties.

Tiem, kas izsaka vēlmi turpināt apmeklēt regulārās nodarbības – šajā posmā tiek nozīmēts jauns kurators no Skolas pamatkomandas,  kas palīdz tikt skaidrībā ar visām prakses šķautnēm jau individuālā kārtā. Dalībniekiem tiek noteiktas jaunas pārrunas (pēc regulāro nodarbību sākuma, mēneša laikā, tās var būt vairākas), un dalībnieks iegūst «pārbaudes laiku». Pārbaudes laiks – aptuveni, tas ir mēnesis, kura laikā dalībnieks pats sevi var pārbaudīt, vai viņš ir gatavs pieņemt visus apmācības nosacījumus, kurus izpilda visa pamatkomanda. Tostarp:

  • Kluba nodarbību apmeklēšana 3 reizes nedēļā tiešsaistē vai klātesot.
  • Individuālas patstāvīgās nodarbības katru dienu.
  • Vairāku audio lekciju noklausīšanās un konspektēšana katru nedēļu.
  • Palīdzība komandai, popularizējot praktiskās Zināšanas, un apmācību instrukciju ievērošana.

Izvērtējot mēneša laikā regulāro nodarbību rezultātus, kad Skolas metodika ir pārbaudīta uz sevis, dalībnieks, pēc paša vēlēšanās, var turpināt apmācības Skolā ar pamatkomandu, turpināt apmācības atvieglotos apstākļos (tiešsaistes klubs jauniņajiem), vai arī, nodarboties patstāvīgi, ja pats uzskatīs par nepieciešamu, nepiedaloties Skolas apmācībās.

Tiem, kuri vēlas apmācīties arī turpmāk, notiek kontrolnodarbības ar skolotāju. Jāpiedalās 2 obligātos komandas satsangos ar skolotāju, kurās viņš pārbauda praktiskās dalībnieku iemaņas, apspriežot nesaprastos jautājumus un nepārvarētās grūtības. Lai apmeklētu šīs nodarbības, nepieciešams atbraukt uz to pilsētu, kur pašreizējā brīdī atrodas skolotājs.

Šis etaps ir  noslēdzošais sagatavošanās posms un sniedz iespēju sākt regulāras nodarbības Skolā, kopā ar visu komandu.