НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Apmācības komandā

Regulāras kluba nodarbības – tas ir Skolas apmācību pamata formāts. Nodarbības tiek piedāvātas pēc vingrinājumu tehnisko elementu apgūšanas retrītā, jo, kluba nodarbību laikā netiek tērēts laiks to atkārtotai apguvei. Šajās nodarbībās regulāri piedalās skolotājs, un viss komandas pamatsastāvs virzās tālāk, vēl dziļāk apgūstot praktiskās zināšanas un Skolas metodiku. Tas notiek 3 reizes nedēļā kopā ar visu komandu. Cilvēki no daudzām pilsētām un valstīm vienā laikā pieslēdzas translācijai internetā, kas tiek raidīta no zāles, kurā atrodas skolotājs un daļa komandas, lai nodarbotos kopā. Kā zināms, katrās mācībās, lai nostiprinātu rezultātu un paaugstinātu efektivitāti, nepieciešama regularitāte un disciplīna. Bez tā, komandas kopējā praktizēšana, dod kolosālu sinerģijas efektu. Šis fakts ir zināms gadsimtiem un vienmēr tika izmantots garīgās attīstības tradīcijās: 2 cilvēki pastiprina viens otru 7 reizes, 3 cilvēki – 49 reizes, 4 cilvēki – 343 reizes, utt.

Kluba nodarbības – tie ir satsangi ar skolotāju, kur kopīgi tiek apspriesti praktiskie elementi, lekcijas apļos un atbildes uz jautājumiem.

Pašreizējā brīdī fiziski, nodarbības notiek šādās pilsētās: Rīgā, Maskavā, Minskā un Sanktpēterburgā. Protams, var arī pieslēgties translācijai no jebkuras citas pilsētas.

Regulāras nodarbības nenozīmē tikai kopēju praktisku elementu izpildīšanu ar komandu un skolotāju, bet arī aktīvs dzīvesveids, kalpojot citiem (ar sirdi un darbībām). Skolā mācās dzīvot atdeves režīmā, kā vadīklas, kas caur sevi izlaiž pašu labāko un dārgāko, ko saņem praktiskajās nodarbībās, un novadot to uz apkārtējiem cilvēkiem. Savu slēpto masku atrašana, atbrīvošanās no egoistiskām programmām un cita, Skolā tiek dēvētā par “darbu ar ego”.

Šis iekšējais darbs ir pamats optimālai virzībai pa ceļu, bet padarīt to maksimāli efektīvu palīdz sadarbība ar komandu un atdeve praktisko Zināšanu nodošanā citiem cilvēkiem. Tādēļ, šajā posmā, komandai nepieciešams (kopā ar pārējiem Skolas komandas biedriem) veikt, radīt, organizēt kaut ko ļoti vērtīgu priekš visas komandas kopumā, un daudziem citiem cilvēkiem, kas interesējas par atmošanās, pilnas cilvēka realizācijas un citiem jautājumiem.

Lai iemācītos dzīvot tādā režīmā, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem vai veicamajiem darbiem, visiem dalībniekiem tiek piedāvāti vairāki darbības virzieni, iespēja dzīvot ar pārējiem komandas biedriem citās pilsētās, kur dzīvo skolotājs (Rīga, Minska), lai būtu pastāvīga iespēja komunicēt ar vienādi domājošajiem.