НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Retrīts

Otrais solis «Givina Skolas» apmācību sistēmā – tas ir retrīts.

Tas ir 10 dienu praktiskās nodarbības un iekšējais darbs ar sevi.

Tā ir iespēja iegūt personisku praktisku pieredzi, atbildot uz jautājumu -kas es esmu; sajust notikumu patieso mērķi, iepazīt sevi un pasauli no jauna.

Šie ir jūsu individuālā pieredze un pārdzīvojumi absolūtajās Zināšanās, kas gulstas uz dzīvības pamatiem.  Praktiskā. Tīrā. Reālā. Kas sniedzas pāri visām robežām.

KAS IR RETRĪTS

Jūs aizbraucat uz 10 dienām no ierastās vides, attālināties no ikdienas dzīves ritma, ierastajiem darbiem un rutīnas. Jūs burtiski iegrimstat iekšējā pasaulē un veicat smalku darbu, ielaižot savā dzīvē izmaiņas, kuras jūs tik ilgi gaidījāt.

Retrīts – tā ir vienatne un atturība. Retrīts nozīmē «vienatne», «attālināšanās no sabiedrības». Tas noris mēreni uzņemot ēdienu un pilnīgi izslēdzot saziņu ar sociumu (ТV, telefons, grāmatas, internets -pilnīgi izslēgti).

Tā ir apvienošanās ar dabu un jauna sevis uztvere. Tā ir iespēja attālināties no ikdienas steigas un pieskarties savai patiesajai dabai. Tā ir savas ierastās dzīves mainīšana, pilnīga «dekorāciju» nomaiņa un iespēja iepazīt sevi no jauna, brīvu no koncepcijām un pārliecībām.

Tā ir dzīves pieredze pašreizējā mirklī un dziļa apzinātība.

KAS NOTIEK RETRĪTĀ

Retrīts – pirmām kārtām, tā ir prakse, intensīva, daudzveidīga un sistemātiska. Ļoti daudz prakses visos līmeņos:

Ķermenis

Vairākas reizes dienā dalībnieki izpilda vingrojumu kompleksu, lai stiprinātu mugurkaulu un uzlabotu savu fizisko stāvokli. Vingrojumu pildīšanai nav nepieciešama īpaša sagatavošanās – tie izpildāmi lēni, apzināti un komforta robežās.

Lai atbrīvotos ķermenis no uzkrātā stresa tiek izmantota klusuma un smieklu prakse.

Retrīta laikā dalībnieki ēd garšīgu un veselīgu augu pārtiku – tā organismam vieglāk adaptēties jaunajam režīmam, bet prāts nenovēršas uz garšas «izklaidēm».

Šis viss ļauj attīrīt ķermeni un sagatavot to saskarsmei ar praktiskajām Zināšanām.

Prāts

Jūs apgūsiet veselu vingrinājumu instrumentu komplektu, lai jūsu prāts, beidzot, pieklustu, un jūs varētu vērot tā darbību. Mēs izpildīsim meditatīvās prakses un vingrinājumus, komandā un individuāli, telpās un ārpus tām. Jūs noteikti sajutīsiet brīvību no sava nemierīgā prāta, piepildīsieties un mieru un mīlestību.

Apziņa

Mēs daudz apspriedīsim un runāsim par jums svarīgiem jautājumiem, kas jūs uztrauc. Parunāsim par atmošanos, apgaismību un ceļu tālāk; par to, kā pieskarties sev – patiesajam;  par to, kas atrodas aiz tiem meklējumiem, kuri atveduši katru cilvēku uz šejieni.

Mēs nododam praktiskās Zināšanas no skolotāja māceklim, no sirds uz sirdi caur klusuma enerģiju. Jūsu uzdevums – maksimāli atvērties šai sadarbībai ar klusuma enerģiju/ dzīvi/ apziņu. Tā rezultātā jūsu personiskais iekšējais darbs un visas komandas ieguldījums ļaus sajust vienotību ar katru dalībnieku un visu pasauli. Jūs uzzināsiet, ko nozīmē būt daļiņai vienotam lielajam veselumam.

KOMANDA

Pie mums ierodas cilvēki no visām pasaules valstīm. Neskaitot jaunos dalībniekus, retrītā piedalās arī pieredzējušie komandas dalībnieki. Kad liels daudzums cilvēku, apvienoti ar kopējām vērtībām un mērķiem, nodarbojas kopā, rodas sinerģijas efekts. Visu dalībnieku kopējo nodarbību rezultāts ievērojami pārsniedz parasto efektivitātes summu, ja katrs nodarbotos atsevišķi. Šeit priekš sevis jūs atklāsiet komandas gara spēku.

REZULTĀTS

Pirms iegūt rezultātu, būs nepieciešams aizbraukt no pilsētas uz mežu vai nomaļu jūras krastu, atdot administratoram telefonu, grāmatu, uzticēties vai pat «padoties» dzīvei un beidzot, satikt sevi. Kas slēpjas tur, aiz mūžīgajiem jautājumiem, uztraukumiem, koncepcijām, aiz meklējumiem un vēlmes iepazīt sevi, aiz tieksmes uzzināt īstenību, aiz sacīkstēm pēc brīvības? Retrīts paceļ virspusē visus jautājumus, kopā ar tiem arī šaubas, bailes, pagātnes sāpes, pretenzijas un aizvainojumus. Daudz no tā, kas ir uzkrāts dzīves gaitā, un to, kas bija noslēpts un nespēja atrast izeju, pēkšņi var stāties priekšā «pilnā augumā». Un, ja šajā momentā jūs kaut nedaudz uzticēsieties notiekošajam un iesiet tālāk, tad te arī sāksiet gūt rezultātus.

«Kursa laikā es sajutu pozitīvu emociju jūru. Jutu vienotību komandā, neticamu mīlestību, kas izstarojās no katra. Vēlējos būt šajā visā bezgalīgi. Man parādīja, ka var dzīvot arī ārpus prāta rāmjiem. Var dzīvot pašreizējā brīdī, nevis atrasties nebeidzamā pagātnes un nākotnes  neizturamā prāta plūdumā».

Ludmila Litvina, Latvija, Ogre

«Sirdī sajutu nezināma spēka klātbūtni un parādījās apjausma, ka šis spēks  – tas esmu es!»

Igors Životkovs, Krievija, Voroņeža

«Šī ir milzīga iespēja atmosties, pieskarties īstenībai, gaismai. Šis ir tikai sākuma posms, bet ļoti svarīgs, iepazīstinošs, sagatavojošs un rezultātu dodošs jau no pirmās dienas.  ».

Eduards Šaihetdinovs, Krievija, Magnitogorska

Vairāk atsauksmes par retrītiem šeit.

Jau pirmajās retrīta dienās mainās uztvere: tā kļūst tīrāka. Jūs sākat redzēt lietas, kādas tās patiesībā ir, bez pieredzes vai stereotipu filtra. Jūs kļūstat vieglāki un brīvāki no viedokļiem un apstākļiem, un jūsos parādās orientieris – beznosacījuma prieks, mīlestība un vienotība ar apkārtējo pasauli.

Retrītā jūs atbalsta vesela komanda: administratori, instruktori, Genādija mācekļi un pats skolotājs. Retrīta laikā vairākus vakarus komanda sanāk kopā ar skolotāju, lai apspriestu teoriju un iegūtu atgriezenisko saikni uz jautājumiem un atbildēm, un, protams, lai nepastarpināti nodotu neintelektuālās Zināšanas par mūsu patieso dabu no sirds uz sirdi. Šī dzīvā saskarsme ar skolotāju dod jaunu izpratni par daudzām lietām un spēku iet līdz galam, pat, ja kļūst grūti.

RETRĪTA ĪPATNĪBAS

–  Retrīts – tas ir smalks iekšējs darbs. Lai jūs nekas nenovirzītu no mērķa un jūs varētu iedziļināties šajā darbā, mēs neizmantojam telefonus, internetu un nelasām grāmatas.

–  Ar šo pašu mērķi, retīts notiek pilnīgā klusumā, izņemot tās dienas, kad mēs sarunājamies ar skolotāju vai praktizējam «apspriešanos apļos». Jūs varat vērsties pie instruktora neparedzētos apstākļos, bet tā, lai netraucētu pārējiem dalībniekiem.

–  Galvenais nosacījums – tā ir pilna uzticēšanās instruktoriem un viņu  norādījumu pildīšana. Norādījumi skar vienmēr tikai mācību daļu un dodas tikai dalībnieka interesēs.

–  Svarīgi ievērot dienas kārtību un izpildīt visas obligātās prakses.

–  Retrīta laikā pilnībā tiek aizliegta smēķēšana un alkohola lietošana.

–  Vīrieši un sievietes retrītā dzīvo atsevišķi. Tas ir saistoši arī tiem pāriem, kas atbraukuši kopā.

Retrīts – tā ir jūsu dzīves kvalitātes maiņa un izpratne par to. Tā ir iespēja veidot ar to uzticības pilnas attiecības un kopīgi, ar pašu dzīvi, veidot savu jauno realitāti.  

Ja jūsos neapklust iekšējie jautājumi un meklējumi – mēs piedāvājam jums beidzot sameklēt to, ko jūs meklējat. Jūs sagaida virkne ar atklājumiem, neskaitāmas, pavisam jaunas, pieredzes un izmaiņas. Iespējams, vairāk nekā visā  apziņas dzīvē. 

SAGATAVOŠANĀS RETRĪTAM

Visi, kas vēlas nonākt retrītā, pirms tam iziet obligāto sagatavošanās periodu. Vairāku dienu garumā, pēc retrīta iesnieguma aizpildīšanas, ar dalībnieku sazinās viņa personiskais kurators. Kuratora uzdevums – izskaidrot skolas apmācības noteikumus, pārbaudīt dalībnieka gatavību nopietnam darbam ar sevi, kā arī, atbildēt uz jautājumiem par Skolas praksi, retrītu un daudziem citiem jautājumiem, kas dalībniekam var rasties.

Pēc sākotnējās saziņas ar kuratoru, katrs dalībnieks aizpilda retrīta dalībnieka anketu, raksta īsu autobiogrāfiju ar motivāciju, kāpēc vēlas apmācīties. Pēc tam kurators sazinās atkārtoti ar dalībnieku, lai izskaidrotu, kādu iepriekšējo sagatavošanos dalībniekam jāveic, lai piedalītos retrītā. Šajā jautājumā kuratori izvērtē katru cilvēku individuāli, kas izriet no Skolas pieredzes un vēlmes palīdzēt potenciālajam dalībniekam sagatavoties retrītam un pārbaudīt sevi, cik intensīvi katrs ir gatavs strādāt.  Tādēļ, papildus tiek iedoti vienkārši mājas uzdevumi, kas sevī ietver gan regulāru vingrojumu izpildīšanu mājas apstākļos, gan lekciju klausīšanos, filmu skatīšanos un tematisko stāstu lasīšanu, kā arī, to īsu konspektēšanu.

Nesagatavotus cilvēkus pie retrīta nepielaiž. Ja sagatavošanās laikā atklājas dalībnieka nolaidīga attieksme, tad atkārtoti izrunā ar viņu motivāciju piedalīties un nepieciešamības gadījumā, cilvēks tiek atstādināts no dalības.

Sagatavošanās perioda beigās, īsi pirms retrīta sākuma, ar visiem dalībniekiem tiek novadīti vairāki vebināri, lai atbildētu uz visiem atlikušajiem jautājumiem.

Galvenais, kas jāsaprot katram, kas vēlas apmācīties Skolā – grūtību pārvarēšana un dažādi dzīves pārbaudījumi ir pamats ātrākai iekšējai izaugsmei. Pareiza attieksme pret grūtībām – tā ir to mērķu sasniegšanas veiksmes atslēga, kādus dalībnieks sev stāda priekšā savā ceļā. Skola neradīs mākslīgas un neiedomājamas grūtības, bet iedos milzīgu iespēju, lai kvalitatīvi attīstītos, virzītos caur Atmošanās punktu tālāk (ja tikai dalībnieks to patiesi vēlēsies). Apmācības procesā dažādas grūtības  radīsies jebkurā gadījumā, tomēr, katram tās būs individuālas. Tas ir normāli.