НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Ciemats

Givina Skolas misija – radīt harmonisku vidi cilvēka garīgajai attīstībai un atmodināt viņu. Tādēļ cilvēkiem nepieciešams dzīvot kopā, praktizēt, strādāt un palīdzēt citiem cilvēkiem.

Daudzi cilvēki mūsdienās jau ir sajutuši, ka ierastais dzīves veids sabiedrībā, kurā ir tikai patērētāju vide, nesniedz gandarījumu. Tieši tādēļ cilvēki brauc dzīvot tuvāk dabai, veido dažādus eko-ciematus.

Bet viņi aizved līdzi arī patērētāju domāšanas stilu. Un no jauna atduras tajās pašās problēmās: strīdos, nemācēšanu un nevēlēšanos sarunāt vienam ar otru.

Taču problēma jārisina citā līmenī: nemainot ārējās dekorācijas, bet mainot iekšējo stāvokli, iekšējos dzīves principus. Nepieciešams savu egoismu vērst no pastāvīgās ņemšanas uz atdevi. Atdevi cilvēkiem, ar kuriem mēs veidojam savu nākotni. Dabas likumu pārzināšana noved mūs pie vienkopības, tuvības un vienotības. Ar šo likumu palīdzību tas ir reāli paveicams, tā nav vienkārša fantazēšana par tēmu, bet gan ikdienas darbs ar sevi.

Tas sasniedzams ar nopietnām nodarbībām komandā, pastāvīgu darbu ar sevi, lai izveidotu savstarpējās attiecības dvēseliskā līmenī. Dvēseļu līmenī mēs visi jau esam viens vesels, atliek tikai iemācīties dzīvot absolūtā saskaņā ar šo noteikumu.

Tieši tādēļ mūsu Skolā pašlaik ir apvienojušies ļoti daudzi cilvēki, kas atbalsta šo ideju: iemācīties dzīvot un funkcionēt kā viens vesels organisms. Tas ir otra cilvēka sajūtu un izpratnes līmenis, kā izprotot pašam sevi.

Iemācoties to paši, mēs spēsim palīdzēt daudziem cilvēkiem saprast, kā veidot attiecības bez egoisma un, cik ļoti neparasta dvēseliski silta sajūta pārņem tajā brīdī. Mēs varēsim iemācīt arī mūsu bērniem tā dzīvot. Iemācīt un ieaudzināt patiesās vērtības – kā būt Cilvēkam. Kā piepildīt sevi ar laimi, nevis nomainīt to ar ārējiem atribūtiem, kā dzīvot saticībā, mīlestībā un savstarpējā izpalīdzībā.

mēs jau mācāmies dzīvot kā viena ģimene. Kaut gan, daudziem no mums ir sava ģimene, bērni un vecāki. No malas tā izskatās kā komūna vai apmetne. Vienīgi, cilvēki nenāk no Indijas vai Tibetas, neierodas ar savām tradīcijām. Tikai prakse un reālā dzīve. Jo māka būt Cilvēkam un dzīvot ar sirdi – tā nav Austrumu privilēģija.

Protams, uz šīs vienotības ceļa mēs sastopamies ar egoisma pretestību. Tieši tādēļ mēs izmantojam garīgo praksi. Tā palīdz mūsu prātam apklust, kas nepārtraukti visu pasauli ir dalījis divās daļās, vērtējis un salīdzinājis.

To, ko esam paši panākuši apmācoties, mēs tālāk nododam apmācību kursos, tiem, kas to vēlas. Cilvēki iegūst savu pieredzi un sajūtas, cik ļoti pastiprināti caur viņiem sāk plūst dzīves enerģija. Ievēro, cik ļoti ātri viss mainās apkārtējā vidē, it kā pats no sevis, jo viņi sāk pietuvināties savai patiesajai dabai – vēlmi apvienoties. Parādās mērķis!

Mēs zinām, ka izveidot veselīgu sabiedrību, kas dzīvo pēc pavisam citiem principiem – vienotības, savstarpējās izpalīdzības un, harmonijā ar dabu un dvēseli – ir reāli. Mēs zinām kā to paveikt. Mums ir ar ko padalīties. Līdzīgi domājošo vide ir jau radīta.  Ciemats padarīs to tikai stiprāku un stabilāku, un, tā ietekmē, spēsim palīdzēt tūkstošiem cilvēku, kuriem šī izeja ir burtiski nepieciešama. Šajā vidē mūsu bērnu un mazbērni varēs dzīvot brīvi un laimīgi.

Mēs meklējam tos, kuriem šis mērķis ir tuvs.

Tos, kuri gatavi realizēt šo projektu, izveidojot GAISMAS CIEMATU, vēlēsies būt piederīgi kaut kam grandiozam, kas, nenoliedzami, būs ļoti svarīgi arī nākamajām paaudzēm…

IESKATS CIEMATA RADĪŠANĀ

Šāda ciemata izveides ideja, nav nekas jauns:

 • ar šādu mērķi Indijā tika uzcelta pilsēta Auroville;
 • spilgts piemērs ir aprakstīts K.Antarovas grāmatā «Divas dzīves», par neatkārtojamām apmetnēm – kopienām, kurās cilvēki mācās ziedoties kopējiem mērķiem, tādējādi, attīstot sevī unikālas spējas;
 • līdzīgas kopienas vēlējas izveidot tādi slaveni domātāji kā Mahatma Gandijs, Platons, Lao-Czi, un daudzi citi…

Tieši tāpēc Skolas mācekļi veido šādu Ciematu Eiropā, Baltkrievijā un Krievijā.

Ar pietiekamu cilvēku daudzumu, kuri dzīvo, apmācās un praktizē kopā, var uzlabot situāciju veselā reģionā un ap to.

Šajā gadījumā, pozitīvas izmaiņas vērojamas visās sabiedrības jomās: būtiski samazinās saslimšanu skaits, samazinās mirstība un kriminālā darbība, tiek noņemta sabiedrības spriedze, uzlabojas ekonomiskie, ekoloģiskie un citi rādītāji, reģions stabilizējas.

Esošajā sabiedrības attīstības posmā, šāda cilvēku apvienošanās, spētu mazināt jebkuru krīzi – katra cilvēkā personiskajā dzīvē un globāli (ekoloģiskajā, politiskajā jomās).

CIEMATA PLĀNOŠANA

Ciematu mēs redzam tādu, kas eksistē pēc noturīgiem attīstības principiem, kurā ar rūpību attiecas pret dabu, saglabā dabas resursus un Cilvēks mijiedarbojas ar Dabu.

Uzdevumi mērķa realizācijai: 

 • Iegādāties un kopienas vajadzībām kopt zemi, kas palīdzēs uzturēt ekoloģisko dzīves stilu ciematā.
 • Ciematā attīstīt un atbalstīt garīgās attīstības centru.
 • Uzbūvēt retrītu centru, dzīvojamās telpas, nodarbību zāli, telpu, kurā izvietot ciemiņus un vadīt pasākumus, izmantojot ekoloģiskus materiālus un enerģijas avotus.
 • Izveidot nepieciešamo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatvajadzības, kuru mēs varētu uzturēt ar saviem spēkiem.
 • Radīt sociālo attiecību sistēmu, kas balstīta uz savstarpējo palīdzību.
 • Apstrādāt zemi ar organiskām metodēm (audzējot ilggadīgo kultūru), nodrošinot ciemata iedzīvotāju vajadzības un paaugstinot zemes auglību.
 • Izveidot komercstruktūras un veikt pasākumus, lai nodrošinātu kopienas ekonomisko neatkarību, minimāli izmantojot ārējos resursus, valstiskajās un politiskajās struktūrās.
 • Izstrādāt izglītojošas, apmācību, brīvprātīgo un kultūru apmaiņas programmas, kas dotu mums iespēju palīdzēt citiem, sazinoties ar ārpasauli un daloties ar mūsu pieredzi, apvienojot dvēseliski tuvus cilvēkus valstī un visā pasaulē.

Teritoriālais izvietojums ideālā gadījumā: 

 • Vietai jābūt klusai, mierīgai, ekoloģiski tīrai. Obligāti jābūt ūdens ņemšanas vietai tuvumā.
 • Nav nepieciešams dzīvot attālā nostūrī. TUvumā jābūt lielai pilsētai/ pilsētām ar lielu iedzīvotāju skaitu – jo cilvēkiem jau tiek radīts šis ciemats.

Iekšējā uzbūve 

Attīstīts ciemats ar labu infrastruktūru, ar varbūtību attīstīt to kā mazu pilsētiņu un spēju dzīvot neatkarīgi.

Kodols – mūsdienīgu mājiņu komplekss ar kotedžām no 1-3 stāviem, ezeru un mežu tuvumā. Apkārt – pilsētveidīgs ciemats ar nepieciešamo infrastruktūru:

 • Retrīta centrs ar lielām, mūsdienīgām zālēm priekš nodarbībām;
 • slēgts laukums ar zāles klājumu, vasaras nodarbībām svaigā gaisā;
 • «biroja» māja kompleksajai darbībai: filmēšanai, darbam ar datoriem un daudz kas cits;
 • māja, kurā tiek uzņemti bērni un tiek apmācīti jau no mazotnes;
 • bērnu laukumi;
 • stadions;
 • sporta – atjaunojošais komplekss: pirts, baseins, trenažieru zāle u.c.;
 • daudz koka mājiņu ģimenēm (mājiņas celtas no ekoloģiskiem materiāliem, izmantojot inovatīvas un ekoloģiskas tehnoloģijas, pēc principa zero-waste);
 • vairākas lielas mājas jaunpienācējiem;
 • liela ēdamistaba;
 • zemkopības komplekss (ar dārziem, siltumnīcām, laukiem).