НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Par skolu

Atcerieties, ko mums mācīja skolā? Matemātiku un ķīmiju, kā pareizi rakstīt, un kas notiks, ja pievieno nātrija hlorīdam ar H2O. Mūs mācīja labi uzvesties, būt priekšzīmīgiem skolniekiem un pienācīgiem sabiedrībai piederīgiem cilvēkiem. Bet, kad mēs pabeidzām skolu, gandrīz visiem no mums palika simtiem neatbildētu jautājumu. Kas es esmu? Kāpēc es to jūtu? Kāpēc ar mani notiek viens vai otrs? Kas atrodas AIZ visiem Visuma fizikas likumiem? Vai ir kas vairāk, ko es varu uztvert ar saviem pieciem maņu orgāniem?

Givina Skolā mēs palīdzam cilvēkiem pietuvoties atmošanās  stāvoklim – tam punktam, šķērsojot kuru, pazūd visi jautājumi, jo rodas viena vienīga atbilde. Šī atbilde – skaidrs ārpuskoncepciju apkārtējās pasaules redzējums, kāda tā patiesībā ir. Šī ir pavisam savādāka dzīves uztvere, dziļa sevis un viena veseluma apzināšanās. Tā ir iekšējā brīvība.Viss kļūst vienkāršs un skaidrs. Pazūd ikdienas steiga un bailes. Rodas miers un prieks. Dzīves uztverē pazūd prāta «starpniecība», ar tā nepārtraukto analīzi un šaubām.  Viss uzreiz tiek uztverts ar dvēseli (sirdi), tieši tāds, kāds tas ir patiesībā.

Mūsu skola — tas ir dzīvs organisms, tas attīstās, aug un pilnveidojas. Tā ir liela mācekļu komanda no dažādām pasaules malām. Jā, jā, tieši mācekļu, neskatoties uz to, ka kādam jau ir pāri 60 gadiem. Katrs no mums ir sajutis personisko pieredzi, ka dzīvot kā agrāk – dzīvot «kā visi», aprobežojoties tikai ar cīņu par komfortablu eksistēšanu patērētāju pasaulē, vairs nav iespējams. Pirmajā vietā izvirzās dvēseles nepieciešamības.

Katram no mums, agri vai vēlāk, nāksies šķērsot šo atmošanās punktu un virzīties tālāk. Mūsu Skola domāta tiem, kas saprot, ka darboties līdzīgi domājošo komandā ir daudz ātrāk un vieglāk, nekā vienatnē; tiem, kas gatavi strādāt, sevi iekšēji pilnveidot, un palīdzēt citiem cilvēkiem, nododot saņemtās zināšanas tālāk.

Givina Skola – tā ir praktisko Zināšanu sistēma, kas noved pie atmošanās punkta un tālāk – apgaismības. Šī vide radīta cilvēka evolucionēšanas virzībai, dzīves jēgas un cilvēka vietas apzināšanai šajā pasaulē.

Kā īstā skolā, mums ir metodika un apmācības sistēma, ir savi noteikumi.

Mums ir krievvalodīgais skolotājs, kurš jau ir veicis šo ceļu un zin, kā palīdzēt cilvēkiem to veikt pēc iespējas ātrāk un mazāk sāpīgi; līdzīgi domājošo komanda, kas kopā praktizē, atbalsta viens otru un nodod iegūtās zināšanas citiem cilvēkiem.

Viss, ko mēs praktizējam, ir vērsts uz apziņas attīstīšanu, cilvēku kopības veidošanu, ķermeņa harmonisku attīstību un pārliecinošu virzību iekšējās pasaules veidošanā.

Kādus instrumentus mēs izmantojam:

  • joga;
  • meditācija;
  • praktiskās apziņas;
  • darbība komandā;
  • saziņa ar skolotāju un daudz kas cits. 

Ko māca mūsu Skolā?

Sajust dzīvi. mazāk domāt par to, vairāk uzticēties, attīstīt intuīciju un jūtīgu uztveri.

Saprast savu dabu. Mēs pārtraucam sevi asociēt tikai ar prātu un ķermeni, un saprotam visu savas būtības «plašumu» («bezgalību»).

Disciplinēt prātu. Prāts pārstāj būt mūsu pavēlnieks, bet pārvēršas par uzticamu un precīzu izpildītāju. Neapklusināmais «radio», no maksimālā skaļuma mūs galvā, pakāpeniski kļūst klusāks, dodot vietu dziļam klusumam un apziņai.

Dzīvot saticīgi ar cilvēkiem. Kad pazūd nepārvaramā robeža starp «Es» un «tie citi», komunikācija ar apkārtējiem cilvēkiem pārvēršas par pavisam citu pieredzi. Rodas apziņa, ka jūs esat viens vesels, tikai ar dažādām šķautnēm. Šādi uztverot pasauli, ļoti grūti izprovocēt strīdu vai uzturēt konfliktu, vēl jo vairāk – likt otram ciest.

Lai iepazītos ar cilvēkiem un Skolas metodiku, var izvēlēties piemērotāko pasākumu: klusuma praksi, tikšanos dzīvajā, tiešsaistes -intensīvus, vebinārus ar atmodinātajiem mācekļiem. Lai pievērstos pilnvērtīgai apmācībai un virzītos kopā ar komandu, nepieciešams iziet retrītu «Virzība uz apgaismību».

Pēc apmācībām retrītā, drīkst pievienoties regulārajām nodarbībām Skolā, kuru gaitā notiek apgūto zināšanu pielietošana ikdienas dzīvē, virzoties uz atmošanos un tālāk.

Mēs nevēlamies uzspiest kārtējo pasaules uztveres modeli, mēs piedāvājam iegūt personisko pieredzi, iepazīstot apkārtējo pasauli.

Mēs ļoti priecājamies savās rindās redzēt mērķtiecīgus un meklējumos esošus cilvēkus, neatkarīgi no viņu nacionalitātes, dzīvesvietas, izglītības, sociālā statusa un ticības. Noteicošais nosacījums — kvēla vēlme sevi pilnveidot un, komandā strādājot, nodot iegūtās zināšanas citiem cilvēkiem.