НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Apgaismība

Brīnišķīgs jaunums – pēc atmošanās cilvēka evolūcija nebeidzas, bet tikai sākas!

Dzīves mērķis ietver sevī mūsu apziņas paplašināšanos līdz Absolūti Vienotajam Apziņas laukam.

Mēs uzsākam savu attīstību kā apziņa ar ļoti ierobežotu sevis izjūtu, kas sašaurināta līdz katra cilvēka individualitātes līmenim.

Atmošanās – tā ir izeja uz augstākiem apziņas līmeņiem, kā matrjoškas (lelle lellē): mēs esam pašā mazākajā, tad pakāpeniski, atbrīvojoties no mazākās čaulas, mēs kļūstam brīvāki un esam lielākā čaulā. Atmošanās – tas ir tikai sākums. Jūs atklājat savu dabu, sajūtat vienotību ar pasauli. Prāts ieņem paklausīga izpildītāja vietu. Jūs dzīvojat pašreizējā brīdī, kas ir katru mirkli jauns. Atmošanās ir līdzīga bērna dzimšanai. Šim bērnam vēl jākļūst pieaugušam.

Pieaugšanas process – tas ir apskaidrošanās process. Citiem vārdiem,  apskaidrošanās – tā ir tālākā atbrīvošanās no visām koncepcijām, iegrimšana daudz tīrākos tīrās apziņas līmeņos, kad jūs kļūstat arvien līdzīgāks viņam, kļūstat līdzīgs abolūtai mīlestībai un atdevei.

Tu – tas, no kā viss notiek. Te vārdi beidzas, ir tikai pārdzīvojumi un sevis iepazīšana dažādās formās. Nav vairs nekāda dalīšana, nepieņemšana vai pieķeršanās. Dzīve ir prieka, mīlestības un miera pilna. Te viss ir pilnīgs. Ārpus prāta, ķermeņa, personības robežām, rodas pasaules uztvere kopumā. Un tā ir skaista!

Apskaidrošanās – tā ir pārslegšanās uz arvien lielāku un lielāku atdevi. Līdz atmošanās brīdim, cilvēks ir pilnīgi egoistisks, viņš dzīvo tikai sev, lai realizētu savas intereses. Pēc atmošanās, egoistiski dzīvot kļūst pretdabiski, notiek pārslegšanās uz atdevi.

Atdeve – tā ir Vienotā Lauka (Gaismas) enerģijas pārplūšana caur mūsu būtību. Tā ir šīs enerģijas nodošana citiem cilvēkiem, lai viņi atmostos. Tāpēc ka pamošanās – tā ir vienīgā dzīves jēga. Tas nozīmē, ka viss notiekošais virzīts tikai uz to, lai cilvēks pamostos, sajustu savu patieso dabu un virzītos dziļāk tajā – uz apskaidrošanos (tīrāku apziņas līmeni).

Iegrimšanai savā dabas dziļumā nav robežu. Ja jums gadījumā šķiet, ka jūs visu uz šīs pasaules esat sapratis – tas nozīmē, jūs esat apstājies savā attīstībā. Jo vairāk esat attīstījies, jo lielāku Gaismas enerģijas avotu varat caurvadīt caur sevi, to nododot citiem cilvēkiem.

Apgaismība – tā ir nobriedušāka atmošanās stadija, cilvēka dievišķās dabas atklāšana, Gaismas avota lielāka caurlaišana caur sevi.

Pilna savas dabas realizācija – tā ir izeja no visiem rāmjiem un ierobežojumiem, apgūstot vienoto apziņas līmeni un tālāk.

Būtiski ir atrast skolotāju, kas attīstības līmenī atrodas daudz tālāk nekā jūs tagad. Kas palīdz noiet šo Ceļu un neapstāties.